Taxaties

Door het opstellen van degelijke taxatierapporten kunnen discussies achteraf vermeden worden. Noble House Valuation biedt daarom de volgende diensten aan, taxaties ten behoeve van:

  • Verzekering conform 7:960 BW
  • Nalatenschappen en inboedels
  • Waarde bepaling in het economisch verkeer
  • Successie en (erf)belasting
  • Schade
  • Onderlinge verdeling
  • Giften en donaties

Onze taxatierapporten worden standaard van foto’s voorzien en kunnen zowel digitaal als in gebonden rapport worden aangeleverd. Elk object wordt zorgvuldig bekeken, eventueel digitaal opgenomen en van waardebepaling voorzien.

Tarieven:

De kosten van een taxatie bedragen €125,- per uur exclusief BTW; met een minimum van 1.5 uur. Dit is de tijd die besteed wordt op locatie, plus de tijd die besteed wordt aan onderzoek en het opstellen en uitwerken van het rapport.
De reiskosten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk bedragen €0,65 cent per km; tenzij anders overeengekomen. Voor advies met betrekking tot o.a. verkoop van kunst en antiek wordt in principe bovenstaand uurtarief berekend. Kosten bemiddeling in overleg met de klant. Op alle door mij verleende diensten zijn standaard algemene voorwaarden van de TMV van toepassing.

Afspraken afzeggen >24 uur: worden geen kosten in rekening gebracht; excl. eventuele ticket kosten.
Afspraken afzeggen <24 uur geldt een tarief van €200,-  plus evt ticketkosten.

Noble House Valuations stelt rapporten op voor particulieren, bedrijven (bedrijfscollecties), musea en Cultureel Erfgoed.
De taxaties van Noble House Valuation worden opgesteld volgens de ethische en professionele standaarden van de RICS.
Uw objecten en collectie worden vertrouwelijk behandeld en professioneel opgesteld met foto’s.