Partners

Door de toegenomen globalisering zijn ook de structuren in de kunstwereld veranderd. Internationale uitwisseling op het gebied van kennis, service en netwerk is van groot belang voor een goede dienstverlening en om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen.
Om haar internationale reikwijdte te vergroten is Noble House Valuation een partnership aangegaan met CG Arts in Londen en Vasaris in Milaan. Beide kantoren werken met RICS taxateurs en volgen de ethische RICS gedragscode.
Door deze samenwerking en expertise kunnen we een optimale service aan onze cliënten in Europa bieden en de beste marktwaarde realiseren wereldwijd.

De RICS is een wereldwijde organisatie van taxateurs van roerend en onroerend goed met haar belangrijkste rol:

  • regulering en promotie van de professie
  • handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening
  • bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode
  • levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtsnoeren.

Het is alleen mogelijk om van de RICS lid te worden als je aan strenge eisen voldoet. De regels van de RICS zorgen ervoor dat leden gedurende hun hele carrière aan de normen blijven voldoen, in termen van de kwaliteit van de kwalificatie, professionele ontwikkeling, onafhankelijke analyse en advies.

De taxaties worden volgens de richtlijnen van de RICS uitgevoerd.

Print