Art consultancy

Noble House Valuation is graag van dienst bij de bemiddeling van aan- en verkoop van kunst.
Dit heeft de volgende voordelen:

  • Onafhankelijk advies van een expert bij kunst aan/verkoop
  • Onafhankelijk advies inzake de beoordeling van de vraagprijs
  • Advies over restauratie, restauratie mogelijkheden en conservatie
  • Advies bij onderhandeling
  • Advies inzake verkoopopties: veiling of kunsthandel
  • Bemiddeling bij verkoop op basis van vooraf besproken condities
  • Advies voor een strategische planning en/of het gedoseerd afstoten van een collectie
  • ondersteuning bij financiële en/of belastingtechnische kwesties met behulp van gespecialiseerde vakmensen in het betreffende gebied
  • Advies en hulp voor het opslaan van goederen in opslag
  • Advies bij huisopruiming en bij het sorteren van nalatenschappen (verkoop, goede doelen)

Noble House Valuation bespreek met u de beste opties door. Mede door onze gunstige afspraken met diverse veilinghuizen kunnen wij u een zeer goed pakket leveren bij verkoop met scherpe tarieven.
Wij bekijken echter voor elk afzonderlijk object en situatie welke strategie het beste aansluit.

Daarnaast kunnen wij bemiddelen en maatwerk bieden bij collecties en estate planning voor kunst.